🔡 String İşlemleri

String işlemleri her dil için olduğu gibi java'da da çok önemli bir kavramdır

String İşlemleri

İşlem

Açıklama

concat(<str>...)

+ işlemleri yerine yapılır, daha hızlı ve güvenlidir

` <metin> `

Formatsız (raw) string yazma

contains(<char>)

Metinde kelime arama

strip()

Boşlukları kaldırma

`split(<string

regex>)`

String ayrıştırma

format(""%.5g%n", 0.912300")

Formatlı string

repeat(<int>)

Metni belli bir sayı kadar tekrarlama

Split örnekleri için buraya bakabilirsin.

WhiteSpaces

Karakter

Açıklama

\t

Tab

\b

Backspace (remove previous character)

\n

New line

\r

Carriage return

\f

Form feed

\'

Single quote character

\"

Double quote character

\\

Backslash character

Regex

Fazla miktardaki metinleri veya büyük boyutlu string metinlerini ayrıştam için kullanılan dil formatı 🕵️‍

Siteden Regex araması yaparak, ilgili alana bakmanı tavsiye ederim.

Verimli String İşlemleri

En hızlısı

Açıklama

"baeldung" > new String("baeldung")

Oluşturma

concat(<str[]>) > +=

birleştirme

StringBuilder.append > StringBuffer.append

Döngüsel toplama

StringUtils.replace > "".replace

Değiştirme

<str>.indexOf > <str>.split

Ayrıştırma

Integer.toString(<int>) > "" + <int>

String'e çevirme

equals(<str>)

Eşitlik kontrolü

isEmpty() > lenght > 0

Boş olma kontrolü

String performance

String Ayrıştırma

public static ArrayList<String> stringSplit(String string, String delimiter) {
ArrayList<String> split = new ArrayList<>();
int pos = 0, end;
while ((end = string.indexOf(delimiter, pos)) >= 0) {
split.add(string.substring(pos, end));
pos = end + 1;
}
return split;
}