💎 Regex

Fazla miktardaki veya büyük boyutlardaki metinlerini ayrıştırma için kullanılan dil formatı

🦥 Temel İşlemler

Kullanım formatı r"" (python) veya / / (javascript) şeklindedir.

RegEx

Açıklama

|

Or işlemi veya anlamına gelir

[ab]

a veya b demektir

(ab)

ab demektir

(ab )

ab anlamına gelir (⚠ boşluğa dikkat)

[ab] | (ab)

a veya ab, b veya ab demektir

[aA]nkara

Ankara veya ankara metinlerini bulur

💯 Sayısal İşlemler

Greedy

Reluctant

Possessive

Meaning

X?

X??

X?+

X, once or not at all

X\*

X\*?

X\*+

X, zero or more times

X+

X+?

X++

X, one or more times

X{n}

X{n}?

X{n}+

X, exactly n times

X{n,}

X{n,}?

X{n,}+

X, at least n times

X{n,m}

X{n,m}?

X{n,m}+

X, at least n but not more than m times

Kaynak için buraya bakabilirsin.

🔍 Kelime Arama

Regex

Açıklama

Link

\wab\w

ab geçen 4 harfli kelimeleri bulur (özel karakterleri desteklemez)

🔗

\baş

Metin içerisinde olanları bulur (özel karakterleri (ş) destekler )

🔗

(\baş )

İçerisinde geçen cümleleri bulur

🔗

\byunus | \bemre

yunus veya emre olan kelimeleri bulur

🔗

💫 Karışık İşlemler

İşlem

Açıklama

": \\s+"

": " göre ayırma

\\.

. ya göre ayırma ("." çalışmaz