🎶 C# Projeye Gömülü Ses Dosyası Ekleme

Projeye dahili ses dosyaları ekleme

🗽 Açıklama

Öncelikle bu yazıda, Windows Form App.'da (C#'da) ses dosyasını .exe dosyası içine gömülü olarak yerleştirmesi ve kullanılması ele alınacaktır. Yani ses dosyalarını, programın yanında ek dosyalar olarak değil de programın içine yerleşik olmasının nasıl sağlanacağına değinilecektir

📁 Ses Dosyasının Dahil Edilmesi

  • Türkçe: Proje - <Proje Adın> Özellikleri - Kaynaklar - Kaynak Ekle - Mevcut Dosya Ekle

  • İngilizce: Project - Properties - Resources tab - Add Resource - Add Existing File

🔉 Waw harici Ses Dosylarının Yönetimi

waw dışındaki ses dosyalarını çalıştırmak için Windows Media Player referansını projemize dahil etmemiz lazım.

  • Proje -> Başvuru Ekle -> COM -> Windows Media Player ("wmp.dll" olmasına dikkat edin)

  • Ek olarak, .waw için SoundPlayer, diğer uzantılar için WindowsMediaPlayer türünden değişkenimizi oluşturuyorz.

  • WindowsMediaPlayer wmp = new WindowsMediaPlayer();

👨‍💻 Kod Parçası

string fileName = Path.Combine(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData), "<istediğiniz isim>.<dosya uzantısı>");
File.WriteAllBytes(fileName, Properties.Resources.<ses dosyası ismi>);
wmp.URL = fileName;
wmp.controls.play(); // Sesi çalıştırma
wmp.controls.stop(); // Sesi durdurma

💡 Kod Açıklaması

  • Karşı bilgisayarda oluşturulacak dosyanın yolunu string'e atıyoruz. ("sound.mp3" istediğiniz isim olabilir)

  • Dosya yolu ve ses dosyamızı kullanarak dosyayı oluşturuyoruz. ("bensound_memories" ses dosyamın adı)

  • .waw için SoundPlayer.URL diğer ses dosyaları için wmp.URL'ye oluşturduğumuz dosyanın yolunu gönderiyoruz, bu sayede player o müziği bulacaktır.

  • Müziği başlatma

  • Müziği kapatma