Programlama Terimleri

Buras覺 hen羹z yap覺m aamas覺ndad覺r 妒

妤 Ana Terimler

Terim

A癟覺klama

library

zel bir i i癟in toplanm覺 metotlar fonksiyonlar (ev i癟in alet 癟antas覺)

framework

Kapsaml覺 iler i癟in toplanm覺 metotlar (繹nceden yap覺lm覺 ev)

API

Uygulama ile kar覺l覺kla haberleme (istek g繹nderip, kar覺l覺k alma)

Singleton

Tek seferlik tan覺mlanabilen uygulama t羹r羹

Katmanlar

Katmanlarda aa覺ya doru inildik癟e karma覺kl覺k artar

Bu 繹zellik, katman adland覺rmalar覺nda Soft, Hard olarak belirtilmitir.

Katman

A癟覺klama

Software

Yaz覺l覺m katman覺d覺r, son kullan覺c覺n覺n g繹rd羹羹

Middleware

Ara katmand覺r, yaz覺l覺m ile iletim sistemi aras覺ndaki iletiim

Operation System

襤letim sistemi katman覺d覺r (windows, Linux vs)

Firmware

Donan覺mla ilgili yaz覺lm覺, yaz覺l覺mlar覺 (driver'lar覺) kapsar

Hardware

Donan覺m katman覺d覺r

What's the difference between hardware, firmware, and software?

Yaz覺l覺mda kullan覺lan terimler

Kavram

T羹rk癟e Kar覺l覺覺

Ek A癟覺klama

Feed

Ak覺

Instagram'daki resim alan覺, veya sitelerdeki ana verilerin alan覺

Feature

zellik

Bug

Hata - S覺k覺nt覺

Yaz覺l覺m覺n a癟覺lmamas覺 gibi 癟eitli sorunlar

Dev

Gelitirici

Script

Dile 繹zg羹 kod

Belli bir de yaz覺lan proje kadar iyi olmayan kod topluluu

Code Snipped

Kod Par癟as覺

1-2 sat覺rl覺k kodlardan oluan kod par癟as覺

Register

Yazma癟

Cache

nbellek

Verileri haf覺zada tutup h覺zl覺 a癟mak i癟in 繹nbellek kullan覺l覺r

Cookie

erez

Bir siteye tekrardan girdiimizde giri bilgilerimiz gibi bilgileri korumas覺, 癟erezlerle salan覺r

Run

al覺t覺rma

Yaz覺lan kodu derleyici 羹zerinde 癟al覺t覺rma

Debug

Hata Ay覺klama

Kodu derleyici 羹zerinde ad覺m ad覺m gerekli yerlerde duracak ekilde 癟覺kt覺larla 癟al覺t覺rma

Banner

Afi

Slider

Kayan Afi

Namespace

襤sim alan覺

Ayn覺 amaca hizmet eden 繹zellikleri, s覺n覺flar覺 ve fonksiyonlar覺 ayn覺 癟at覺 alt覺nda toplama

Wild Card

.. . * gibi terimleri i癟eren metne verilen isim

Hook

Kanca

Eylemler 癟al覺t覺klar覺nda tetiklenen ilemler (her t覺kland覺覺nda yap覺lan eylem i癟in onClick() kullan覺l覺r)

Deiken Terimleri

Kavram

T羹rk癟e Kar覺l覺覺

Ek A癟覺klama

Flag

Bayrak

Varl覺k (evet, hay覺r) deeri tutan deikenler - Boolean

Raporlama (Logging) Seviyeleri

Aa覺ya doru inildik癟e, ekrana bas覺lan 癟覺kt覺 azal覺r.

  • DEBUG

  • INFO

  • WARNING

  • ERROR

  • CRITICAL