💠 GUI Component Metotları

Faydalı olabilecek component (frame, panel, label) Metot'ları

Set (Ayarlama) Metodları

Metod

Açıklama

setSize(...);

Componentler'in boyutunu ayarlar

setLocation(...);

Componentler'in çizileceği konumu ayarlar

setBounds(...);

Componentler'in boyutunu ve çizileceği konumu ayarlar

setVisible(...);

Componentler'in görünürlüğünü ayarlar

setLayout(...);

Componentler'in içine eklenen componentlerin (panel, text, label) eklenme yerleştirilme düzenini ayarlar

setDefaultCloseOperation(...);

Frame'de X butonuna basıldığında yapılacak eylemi ayarlar. 3 (JFrame.EXIT_ON_CLOSE) alırsa X'a basıldığında kapatır

setLocationRelativeTo(...);

Component'in ekrana çizilme konumu ayarlar. Null alırsa tam ortaya çizer

Get Metodları

Metod

Açıklama

getInsets()

Çerçeve çizimi için harcanan değerleri döndürür

Diğer Metodlar

Metod

Açıklama

pack()

Component'i alt öğelerine göre yeniden boyutlandırır. frame.pack() yapılırsa, içindeki öğelerin boyutuna göre minimum boyutu alır.