💠 Java Scanner Metotları

Scanner metodu kullanıcıdan girdi almak amaçlı kullanılan bir metottur.

Scanner Metotları Özeti

 • Herhangi bir obje türünde girdi alınabilmekte

 • Obje türünü belirlemek için sınıfın içindeki alt metotları kullanıyoruz

Metot

Döndürdükleri

next()

String

nextLine()

String

nextByte()

byte

nextShort()

short

nextInt()

int

nextLong()

long

nextFloat()

float

nextDouble()

double

hasNext()

boolean

useDelimeter(<ayıraç>)

void

delimeter()

String

close()

void

next Metodu

Klavyeden alınan girdileri, ilk whitespace girdisine kadar almakta ve bu girdiyi string türünde döndürmekte.

next

nextLine Metodu

Klavyeden alınan girdileri, ilk ENTER ("\n") girdisine kadar almakta ve bu girdiyi string türünde döndürmekte.

nextline

nextByte nextShort nextInt nextLong nextFloat nextDouble Metodları

Klavyeden alınan girdileri byte / short/ int / long / float / double türünden alır.

Farklı bir aralıkta sayı değeri girilirse, hata (exception) verir.

nextvar

hasNext Metodu

Scanner tipinde tanımlamış olduğumuz değişkenin bir satır sonrasında veri olup olmadığını kontrol eder.

Şekillendirilebilir. hasNextInt() bir sonraki satırda int olup olmadığını kontrol eder ve sonuca göre true / false döndürür.

hasnext

useDelimeter Metodu

next metodun veri alma sınırını paremetre olarak aldığı değere göre belirler.

 • Parametre olarak string tipinde değişken alır.

 • Normalde next metodu whitespace karakterine geldiğinde veri almayı kesmektedir.

 • Bu metotdan sonra next metodu parametreye denk geldiğinde veri almayı kesmiş olacak.

usedelimeter

delimeter Metodu

Scanner tipinde tanımlanmış olan değişkenin sınırlayıcısını döndürür.

 • Yani useDelimiter("mi") yapıtğımız bir objenin delimiter metodu "mi" string'ini döndürecektir.

 • Varsayılan sınırlayıcı değiştirilmediyse next metodu "\p{javaWhitespace}+" string'ini döndürür.

"\p{javaWhitespace}+" deyimi Java whitespace olarak aşağıda tanımlanmıştır.

delimeter

close Metodu

Herhangi bir değer döndürmeyen bu fonskiyon, Scanner objesini kapatır.

Java Whitespaces

Javada tanımlı olan whitespace'ler:

 • "\n" - Satır atlatma ENTER

 • "\t" - Bir TAB kadar boşluk atlatma

 • "\r" - Bir TAB kadar satır atlatma

 • " "- Boşluk atma SPACE