📈 Excel

MS Office üzerindeki excelde formül yazmayı anlatır

Temel Değişkenler

Değişken

Açıklama

String

"Selam"

int

1

hücre

A3

Excel Fonksiyonları

Fonksiyonların kullanımı = ön eki ile başlar

Fonksiyon

Açıklama

IF

Koşul yapısı

+, * ...

Aritmetik işlemleri destekler

<>

Eşit değildir (!= desteklenmez)

CONCAT

Stringleri birleştirme

IF, Koşul Yapısı

=IF(kosul, dogruysa, yanlissa)
  • =IF(1, 1, 0) 1 döndürür

  • =IF("A" <> "B", 1, 0) 1 döndürür

CONCAT, String Birleştirme

=CONCAT(<hucre | string | sayı>, <hucre | string | sayı>, ...)
  • =CONCAT("1",1,P17) 11 ve P17'deki metni yazar (P17 = 68 ise 1168)

  • =CONCAT("~", "YEm", "re", "Ak") ~ YEmreAk

String İşlemleri

String Parçalama (MID)

=MID(<string | hucre>, <index>, <uzunluk>)
  • =MID(L7,1,2) L7'hücresinden 1. karakterden itibaren 2 karakter alır

  • =MID("YEmreAK",1,2) YE

Index 1'den başlar 😢

Harici Bağlantılar