📑 Markdown

GitHub README gibi alanlarda kullanılan derlenebilir yazım formatıdır

🧱 Temel Formatlar

 • *[metin]* Metni italik (eğik) yazma

 • **[metin]** Metni bold (kalın) yazma

 • 2 kez SPACE karakteri ile satır atlatabilirsiniz

 • \ Karakteri ile karakterleri biçimlendirmeden uzak tutabilirsin \\

 • ` karakteri ile <code> etiketli metin yazabilirsin

  • Metni biçimlendirmeden uzak tutar

 • - ile maddesel yapı oluşturabilirsin.

 • $ $ karakterleri arasına latex (matematiksel formül) yazabilirsin

  • $$ ile çok satırlı matematiksel formül yazabilirsin

 • <kbd>Buton</kbd> ile Buton oluşturabilirsiniz

  • Temel butonların kullanım örnekleri:

   • Tab ⭾

   • ❖ Win

   • ⇧ Shift

   • ⇪ Caps Lock

   • ⇭ NumLock

   • ↩ Enter

   • ▤ Menu

   • ⎋ Esc

   • ⌫ Backspace

   • ⌦ Del

   • ⎀ Insert

   • ↑ ↓ ← → Arrow

   • ✲ Ctrl

   • ⎇ Alt

  • Daha fazlası için buraya bakabilirsin

🔗 Bağlantı Verme

Link işlemleri için bilgiler.

 • Bağlantı verme işlemlerinde özel karakter kullanmak için kodlama yapmanız gerekmekte.

 • Kodlama yapan online site için buraya tıklayabilirsin.

 • Siteye yol verini kopyalayıp encoded demeniz yeterli

  • %20 Boşluk karakterini temsil eder

İstek

Anahtar

Site

https://<link>

Mail

mailto:<eposta>

Telefon

tel:<numara>

Başlıklar arası

#<başlık>

Aynı dizinden

./<yol>

Bir üst dizinden

../<yol>

Dosyadaki başlığa

../Markdown#ba%C4%9Flant%C4%B1-verme

Kaynak için buraya tıklayabilirsin

⭐ Başlık Linkleri Oluşturma

<a name="link_ismi"></a> ile başlıklarına # ön eki ile erişebileceğin bağlantılar oluşturabilirsin.

Cross-reference (named anchor) in markdown

[metin](url) yapısı ile metne inline link verebilirsin. Test

Dynamic link'te [] kullanıldığına dikkat ediniz.

Alttaki yapı ile metne dynamic link verebilirsin. Test

[Test][test]
- [test]: https://www.yemreak.com "Açıklama Metni"

Inline link'te () kullanıldığına dikkat ediniz.

🎨 Resim Bağlantısı

![resim_açıklaması][resim_urli] yapısı ile yazına resim yerleştirebilirsin.

GIF'i de destekler

📊 Tablo Oluşturma

| Tables | Are | Cool |
| -------- | :-----------: | -----: |
| col 1 is | left-aligned | \$1600 |
| col 2 is | centered | \$12 |
| col 3 is | right-aligned | \$1 |

Tables

Are

Cool

col 1 is

left-aligned

$1600

col 2 is

centered

$12

col 3 is

right-aligned

$1

📋 Açılır Menü Oluşturma

 • details etiketi ile açılır menü oluşturulur

 • summary kısmı görünen metindir

summary alanında sonra boş satır olmazsa içerisindeki markdown işlenmez, olduğu gibi gözükür

<details>
<summary>Görünen metin</summary>
- Detaylar
</details>

Görünen metin - Detaylar

🔢 Matematik Denklemleri

Detaylı bilgi için buraya bakabilirsin.

 • Latex listesi için buraya bakabilirsin

 • Latex sembolleri için buraya bakabilirsin

Online editör için buraya bakabilirsin.

🧬 Formül Yapısı

$$z^{[1] (i)} = W^{[1]} x^{(i)} + b^{[1]}\tag{1}$$
$$a^{[1] (i)} = \tanh(z^{[1] (i)})\tag{2}$$
$$z^{[2] (i)} = W^{[2]} a^{[1] (i)} + b^{[2]}\tag{3}$$
$$\hat{y}^{(i)} = a^{[2] (i)} = \sigma(z^{ [2] (i)})\tag{4}$$
$$y^{(i)}_{prediction} = \begin{cases} 1 & \mbox{if } a^{[2](i)} > 0.5 \\ 0 & \mbox{otherwise } \end{cases}\tag{5}$$
$$J = - \frac{1}{m} \sum\limits_{i = 0}^{m} \large\left(\small y^{(i)}\log\left(a^{[2] (i)}\right) + (1-y^{(i)})\log\left(1- a^{[2] (i)}\right) \large \right) \small \tag{6}$$

✨ Sık Kullanılan Rozetler (Badge)

Rozet yapımı için buraya bakabilirsin.

Open In Colab
licanse apache
quality
status

🆚 VsCode için Markdown

📖 VsCode için Markdown Snippets

{
// Place your snippets for markdown here. Each snippet is defined under a snippet name and has a prefix, body and
// description. The prefix is what is used to trigger the snippet and the body will be expanded and inserted. Possible variables are:
// $1, $2 for tab stops, $0 for the final cursor position, and ${1:label}, ${2:another} for placeholders. Placeholders with the
// same ids are connected.
// Example:
// "Print to console": {
// "prefix": "log",
// "body": [
// "console.log('$1');",
// "$2"
// ],
// "description": "Log output to console"
// }
"Markdown için buton etiketi": {
"prefix": "kbd",
"body": "<kbd>$1</kbd>$0",
"description": "Buton tanımlama"
},
"Markdown omit in toc": {
"prefix": "omit",
"body": "$0",
"description": "ToC dışında tutma metni"
}
}

🔌 VsCode için Faydalı Eklentiler

Eklenti

Açıklama

Markdown All in One

Markdown için gerekli tüm içeriklere, kısayollara ve formatlayıcıya sahip

markdownlint

Markdown hatalarının altını çizme ve uyarma

Markdown PDF

Markdown'u PDF'e çevirme

ToDo Tree

Yapılacakları derleme ve arayüzde sunma

Paste Image

Panodan resim kopyalama

🧾 Markdown to PDF

 • PDF oluşumu için yeni sayfaya geçmek için md dosyasına <div class="page"/> satırını yazman gerekmekte

  • Yaklaşık 40 satırda bir yeni sayfaya geçmek mantıklı

  • Bu sayda metnini otomatik ekleyen script yazılabilir

🧮 PDF için Latex Desteği

Dokümanda latex varsa, md dosyasının en altına, latex scipt'ini eklemen gerekmektedir

<script
type="text/javascript"
src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML"
></script>
<script type="text/x-mathjax-config">
MathJax.Hub.Config({ tex2jax: {inlineMath: [['$', '$']]}, messageStyle: "none" });
</script>

🧙‍♂️ Ek olarak buradaki yöntemi de deneyebilirsin.

✍ PDF için Markdown Imzam

<!-- > *Yunus Emre Ak* ile çalışılmıştır. -->
Bu yazı **MIT** lisanslıdır. Lisanslar hakkında bilgi almak için [buraya](https://choosealicense.com/licenses/) bakmanda fayda var.
- Copyright © ~ _Yunus Emre AK_
<script type="text/javascript" src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML"></script>
<script type="text/x-mathjax-config">
MathJax.Hub.Config({ tex2jax: {inlineMath: [['$', '$']]}, messageStyle: "none" });
</script>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
---
![PDF Yapısı Hakkında Bilgilendirme](https://bit.ly/2QmZtIc)
---
<div class="page"/>

🌠 PDF için Özelleştirmem

 • Css dosyamı buradan indirebilirsin

 • VsCode üzerinden ayarlara "markdown-pdf.styles" komutu ile css dosyasının yolunu belirtin

 • Link: http://tiny.cc/yek86y

🔨 PDF için VsCode Ayarları

{
// Markdown PDF ayarları
"markdown-pdf.outputDirectory": "Dökümanlar",
"markdown-pdf.styles": ["http://tiny.cc/yek86y"],
"markdown-pdf.headerTemplate": "<div style=\"width: 100%; font-size: 7px; margin: 0 auto; font: Segoe UI Light; text-align: center;\"><div style=\"float: left; width: 33.33%;\"><a style='text-decoration: none; font: Risque; color: red;' href='https://gogetfunding.com/yemreak/'>Destek ❤</a></div><div style=\"float: left; width: 33.33%;\"><a style='text-decoration: none; color: navy;' href='https://www.yemreak.com'>Yunus Emre Ak ©</a></div><div style=\"float: left; font-size: 7px; width: 33.33%; color: gainsboro;\"><span class='date'></span></div></div>",
"markdown-pdf.footerTemplate": "<div style=\"width: 100%; font-size: 7px; margin: 0 auto; font: Segoe UI Light\"> <div style=\"float: left; width: 20%; text-align: center\"><a style=\"text-decoration: none; display: inline-block; color: dodgerblue;\" href=\"https://yemreak.com\">Website</a></div><div style=\"float: left; width: 20%; text-align: center\"><a style=\"text-decoration: none; display: inline-block; color: dodgerblue;\" href=\"https://github.com/yedhrab \">Github</a></div><div style=\"float: left; width: 20%; text-align: center\"><span class=\"pageNumber \">3 </span> / <span class=\"totalPages \"> 5</span></div><div style=\"float: left; width: 20%; text-align: center\"><a style=\"text-decoration: none; display: inline-block; color: dodgerblue;\" href=\"https://www.linkedin.com/in/yemreak/\">LinkedIn</a></div><div style=\"float: left; width: 20%; text-align: center\"><a style=\"text-decoration: none; display: inline-block; color: dodgerblue;\" href=\"mailto::yedhrab@gmail.com?subject=YPDF%20%7C%20Github\">İletişim</a></div></div>"
}

🐞 PDF'te Emoji Fontlarının Gözükmemesi

sudo apt install fonts-noto-color-emoji

🐞 PDF Dosya Boyutu Sorunu

Dosya boyutunu düşürmek için:

 • Emojilerin kaldırılması 😢 (~ 7MB)

 • Chromium (~ 3MB)

Emoji sorunu sadece linux'ta var.

💎 Markdown Regexleri

🔗 Tüm Linkleri Bulma

\[([^\[]+)\](\(.*\)) # Tüm linkleri bulma (https://regex101.com/r/m9dndl/6)

🧐 Detaylı bilgi için Regex to match markdown links bağlantısına bakabilirsin.

💫 Statik linkleri dinamik yapma

// node main.js test.md result.md
var fs = require('fs')
fs.readFile(process.argv[2], 'utf8', function (err, markdown) {
if (err) {
return console.log(err);
}
var counter = 1;
var matches = {};
var matcher = /\[.*?\]\((.*?)\)/g;
while (match = matcher.exec(markdown)) {
if (!matches[match[1]]) matches[match[1]] = counter++;
}
console.log(matches);
Object.keys(matches).forEach(function(url) {
var r = new RegExp("(\\[.*?\\])\\(" + url + "\\)", "g");
markdown = markdown.replace(r, "$1[" + matches[url] + "]");
markdown += "\n[" + matches[url] + "]: " + url;
});
fs.writeFile(process.argv[3], markdown, 'utf8', function (err) {
if (err) return console.log(err);
});
});

🧐 Detaylı bilgi için Convert markdown links from inline to reference bağlantısına bakabilirsin.

🔗 Faydalı Siteler

Site

Açıklama

Url Encoder

Link URL'leri oluşturma

StackEdit

Çevrimiçi markdown editörü