📦 Git ile Repository İşlemleri

Git ile proje yönetimini ele alır

Git Deposunu Güncelleme

git fetch --all
git pull

Detaylı bilgi için buraya bakabilirisin.

Yeni repository oluşturma

git init

Git için gerkeli olan dosyaları oluşturur.

Yerel repo klonlama

git clone [url] [kopyalanacağı yol]
  • url Github'daki projenin adresi https://...

  • kopyalanacağı yol Bilgisayardaki özel bir yol (C:\Desktop\Temp)

Var olan git'i istenen dizine kopyalar

Belli branch'i klonlama

Çoklu değişimin olduğu projelerde sadece kendi branch'imiz üzerinden işlem yapmak isteyebilir ve diğer değişikliklerle uğraşmaya biliriz.

git clone -branch [branch_name] [url]

Uzak repo klonlama

git clone [username]@[host]:[url]

Proje dosyalarımızın depoya eklenmesi

git add .

Bütün dosyalar (. dizindeki tüm dosyalar demektir.) eklenir.

Teslim etme hazırlığı ve yorum ekleme

git commit -m "Yorun" # Kısa Açıklama
git commit -m "Yorum" -m "Açıklama" # Başlıklı uzun açıklama
  • -m message anlamına gelmektedir.

Mesaj ve açıklama ile ile depoya teslim için hazırlama

Teslim edilecek URL'i belirleme

git remote add [remote_name] [url]
  • remote_name Kontrol ismi. Örn: origin

  • url Yüklemek istediğimiz yerin adresi

Github için, projenizin konumuna gelip, *download kısmındaki kopyalama resmine- basarak, projenizin url'ini kopyalabilirsiniz.

Birden fazla teslim URL'i belirleme

Detaylı bilgi için buraya bakabilirsin.

Teslim URL'i ekleme

git remote set-url --add --push [remote_name] [url1]
git remote set-url --add --push [remote_name] [url2]
  • --push yerine diğer git işlemlerini de kullanabilirsiniz. Örn: fetch

Uzaktan kontrol (remote) eklemek için git remote add [remote_name] [url] ile oluşturulması gerekir. Aksi halde hata verir.

Teslim URL'i kaldırma

git remote set-url --delete --push [remote_name] [url]

Teslim URL'lerini kontrol etme

git remote -v

Örnek Çıktı

> git remote -v
origin https://gitlab.com/yedehrab/bilgiler.git (fetch)
origin https://github.com/yedehrab/Bilgiler.git (push)
origin https://gitlab.com/yedehrab/bilgiler.git (push)

Teslim Etme

git push -u origin [branch]
  • branch Varsa dal ismi (bilginiz yoksa 'master' kullanın)

    • git push -u origin master

Master olarak url'e yükleme işlemi

🔗 Harici Linkler