📂 Git Submodules

Submodule'ler repo içinde repo yapısıdır.

❔ Nedir

  • Bu sistem sayesinden parçalı olarak geliştirme mümkün kılınır

  • Komutlarla tüm projenin her modülü güncellenir

✨ SubModule Oluşturma

git submodule add <url> <path>
git submodule --name <isim> add <url> <path> # İsim ile ekleme

Git: symlink/reference to a file in an external repository

💫 SubModuleleri Güncelleme

git submodule init
git submodule update --remote

Easy way to pull latest of all git submodules